In The Summer Manhwa

Đang tiến hành

Mùa Hè Đáng Nhớ

Mùa Hè Đáng Nhớ

Chapter 27
(2021.12.25)

#Drama #Manhwa #Mature #Romance #Truyện màu #Truyện tranh 18+

Cập nhật các chương truyện tranh Mùa Hè Đáng Nhớ mới nhất bên dưới Youngsu cùng với 4 người bạn về vùng nông thôn để làm công việc thiện nguyện. Trong hai năm, anh ấy đã yêu Ye Seul, nữ thần của trường đại học. Trong ngôi nhà nông thôn nơi họ đang ở, một […]